Конферентни зали    

Залата разполага с 150 места и е климатизирана.По заявка на клиента може да се осигури необходимото оборудване.